A Highly Efficient and Compact Cross-Correlator for Synthetic Aperture Radiometry from GEO.
Paper i proceeding, 2014

Aperture Synthesis

Low power

Cross-correlator

Microwave radiometer

Integrated circuits

Författare

Erik J Ryman

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Alan Tanner

Isaac Ramos

The 13th Specialist Meeting on Microwave Radiometry and Remote Sensing of the Environment (MicroRad)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07