Interspace Thinking, Capacity-Building and Codesign
Kapitel i bok, 2014

Författare

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur

Lasse Fryk

Göteborgs universitet

Oikonet: A global Multidisciplinary Network on Housing Research and Learning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07