Methods and apparatuses for testing wireless communications to vehicles
Patent, 2014

Uppfinnare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

PCT/EP2014/074754

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15