Methods and apparatuses for testing wireless communications to vehicles
Patent, 2014

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

PCT/EP2014/074754

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik