Sustainable governance – setting direction and inspiring change in a city development corporation
Paper i proceeding, 2014

Författare

Magnus Marmgren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Björn Gustafsson

18th International Conference on Sustainable Innovation, Köpenhamn, Denmark, 3th – 4th November 2014 (2014)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07