IWSECO 2013 International Workshop on Software Ecosystems 2013 (Proceedings of the 5th International Workshop on Software Ecosystems, hosted by 4th International Conference on Software Business (ICSOB 2013)); Potsdam; Germany, June 11, 2013
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

Redaktör

Carina F. Alves

Geir K. Hanssen

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Slinger Jansen

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08