International new ventures localised in incubators - markets, resources and dynamic environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Lise Aaboen

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

International Journal of Entrepreneurial Venturing

1742-5360 (ISSN) 1742-5379 (eISSN)

Vol. 7 1 24-46

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.1504/IJEV.2015.067871

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02