Design of a microwave device for prehospital stroke diagnosis
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Tobias Olsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Samuel Lunde

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Stefan Candefjord

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Medicinteknikdagarna 2014, Gothenburg, 14–16 October, 2014

Ämneskategorier

Medicinsk apparatteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07