Development of tutorials in a new course in micro- and nanoprocessing technologies
Kapitel i bok, 2006

Författare

Göran Alestig

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-631-8476-1

Mer information

Skapat

2017-10-06