Product Development Management
Kapitel i bok, 2011

Författare

Ludvig Lindlöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Björn Söderberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Azadeh Fazl Mashhadi

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Katarina Lund

Entering the Tigers Cave

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13