Resource recovery from municipal solid waste ash
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Henric Lassesson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Jinfeng Tang

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 247

Ämneskategorier

Materialteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08