Needs for maintenance and refurbishment of bridges in urban environments
Rapport, 2013

Författare

Reza Haghani Dogaheh

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07