Volatile terpenes emitted to air
Kapitel i bok, 2000

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

G. Petersson

Pitch Control, Wood Resin and Deresination. Eds. E.L. Black and L.H. Allen

77-101
089852069X (ISBN)

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

089852069X

Mer information

Skapat

2017-10-07