Home as a health promotion setting for older adults
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Marianne Mahler

Anneli Sarvimäki

Anne Clancy

Bettina Stenbock-Hult

Nina Simonsen

Anne Liveng

Lena Zidén

Göteborgs universitet

Aud Johannessen

Helena M Hörder

Göteborgs universitet

Scandinavian Journal of Public Health

1403-4948 (ISSN) 1651-1905 (eISSN)

Vol. 42 Suppl 15 36-40

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

DOI

10.1177/1403494814556648

PubMed

25416572

Mer information

Skapat

2017-10-10