Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Pia Hendberg

Helena M Hörder

Göteborgs universitet

Lena Zidén

Göteborgs universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 111 1-2 CICY-

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10