Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Pia Hendberg

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Helena M Hörder

Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)

Lena Zidén

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 111 1-2

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02