Statistical time distribution of partial discharges under semi-square voltages
Övrigt konferensbidrag, 2006

partial discharges

square-like voltages

high voltage engineering

Författare

Elisabeth Lindell

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Conference record of the 2006 IEEE International symposium on electrical insulation

290-293
1-4244-0333-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-4244-0333-2

Mer information

Skapat

2017-10-07