Development of a yeast cell factory for production of aromatic products
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

A. R. Prado

K. Kildegaard

M. Li

I. Borodina

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

New Biotechnology

1871-6784 (ISSN)

Vol. 31 S130-S130

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

DOI

10.1016/j.nbt.2014.05.1934

Mer information

Skapat

2017-10-07