DME combustion in heavy duty diesel engines
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 248

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07