Vad gör studenter med sina laptops? – en explorativ studie.
Kapitel i bok, 2014

Författare

Linda Nordström

Göteborgs universitet

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Lärare i den uppkopplade skolan


9789140687159 (ISBN)

Ämneskategorier

Didaktik

Utbildningsvetenskap

Mänsklig interaktion med IKT

Pedagogik

ISBN

9789140687159

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13