The sociomateriality of designing and using competence management systems.
Övrigt konferensbidrag, 2014

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Lars Svensson

Göteborgs universitet

Ulrika Lundh Snis

Göteborgs universitet

OLKC

Ämneskategorier

Lärande

Mänsklig interaktion med IKT

Mer information

Skapat

2017-10-10