Teachers’ arguments for NOT using laptops in the 1:1 classroom.
Paper i proceeding, 2014

Författare

Martin Tallvid

Göteborgs universitet

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference

2669-2676
978-1-939797-07-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Mänsklig interaktion med IKT

ISBN

978-1-939797-07-0

Mer information

Skapat

2017-10-10