Attitudes towards IT and use of LMS in Teacher Education: A Swedish case study.
Paper i proceeding, 2015

Författare

Karin Ekman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Lars Svensson

Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference

900-906
978-1-939797-13-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Mänsklig interaktion med IKT

Pedagogik

ISBN

978-1-939797-13-1

Mer information

Skapat

2017-10-08