Ultraljud vs DT vid uretärsten - svenska rutiner gäller.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Anders Magnusson

Kjell Geterud

Einar Brekkan

Klas Lindqvist

Pär Dahlman

Maria Lönnemark

Ulf Nyman

Mikael Hellström

Göteborgs universitet

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 111 49-50 2236-7

Ämneskategorier

Neurologi

Radiologi och bildbehandling

PubMed

25584570

Mer information

Skapat

2017-10-10