Källor och flöden av nya organiska miljögifter i Stockholms dagvatten - en litteraturstudie
Rapport, 2006

Författare

L. Blom

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Per-Arne Malmqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07