Reaktiva barriärer för efterbehandling av jord förorenad med hexavalent krom vid Stallbacka industriområde
Rapport, 2004

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07