Synteskurs Hållbar samhällsbyggnadsteknik - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt
Rapport, 2003

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport

J. Emanuelsson

Claes-Göran Wenestam

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07