Gaskromatografisk analys av formaldehyd med ny teknik
Rapport, 1993

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljöbioteknik