Gaskraftverk i Ringhals? En miljökonsekvensstudie på uppdrag av Varbergs kommun
Rapport, 1990

Författare

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Institutionen för kemisk miljövetenskap

A. Linusson

G. Petersson

Ämneskategorier

Miljöbioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07