Vårdmiljöns betydelse
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Fysisk vårdmiljö

Redaktör

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

ISBN

9789144102573