Reassembly of Cellulose into 3D Biomaterials
Doktorsavhandling, 2015

KE
Opponent: Prof. Tetsuo Kondo

Författare

Johan Sundberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7597-199-5

KE

Opponent: Prof. Tetsuo Kondo

Mer information

Skapat

2017-10-07