Universitetsrankning: Rapport 2014
Rapport, 2014

Syftet med rankningsrapporten är att ge en djup inblick i Chalmers prestation under det senaste året i de tre stora internationella rankinglistorna THE, QS, ARWU (Shanghai), samt CWTS (Leiden) som enbart fokuserar på bibliometriska mått. Chalmers placeringsmässiga prestation i 2014 varierade beroende på listornas olika aggregat på multidimensionella parametrar. Däremot uppvisar vår samlade bild av medelmåttiga och lågrankade placeringar att det behövs extra insatser och förbättringar för att bli placerad bland elitgruppen i Europa. THE visar en oförändrad prestation (från plats 277 till 276) som resultat av fortsatt begränsade forskningsgenomslag och blygsamt internationellt anseende. Den mest oroväckande trenden ligger inom citeringar där vi har kontinuerligt sjunkit de senaste tre åren och ligger på plats 380 av 400. Till nästa år blir dock det svårt att förutse Chalmers utveckling eftersom THE ska börja använda Scopus citeringsdata. QS listan rankar Chalmers som 175. En markant förbättring med 27 placeringar baserad på högre akademiskt anseende och ökad lärartäthet. Denna positiva trend förstärker den fortsatta förbättringen av industriellt anseende sedan 2012 vilket tyder på goda förutsättningar och möjligheter att närma sig topp 150 de närmaste åren. I elitinriktade listan ARWU får vi vår sämsta placering (349). Nedgången med 49 placeringar är orsakat av en metodologisk ändring där listan Highly Cited Researchers håller på att bli ersatt. Att inga Chalmersforskare finns på den nya listan ska leda till en fortsatt nedgång till 2015 och risken att hamna i bottenblocket är stor. Förutom vår andraplats i fråga om andel samförfattarskap med industrin, tydliggör den bibliometriska listan (CWTS Leiden) att vår nuvarande forskningsmiljö och produktionstakt inte är tillräcklig anpassad för att klara konkurrensen på en alltmer prestationsbaserad internationell arena. Vi har sjunkit cirka 100 placeringar bland citeringsbaserade indikatorer och därmed blir forskningsverksamheten Chalmers svagaste gren. Förväntningarna till nästa år är negativa. Utifrån Chalmers tre övergripande mål blir nyttiggörande (genom samförfattarskap, anseende, intäkter) vår starkaste gren, följd av utbildning tack vare sina senaste positiva trender och bidrag till en poängmässig ökning de senaste åren. Låg prestation bland indikatorer inom excellent forskning tyder dock att omfattande förändringar är nödvändiga för att förstärka vår konkurrenskraft internationellt.

Universitetsrankning

Författare

David Minguillo Brehaut

Chalmers bibliotek

Maria Prager

Chalmers bibliotek

Susanne Hansson

Chalmers bibliotek

Ämneskategorier

Annan humaniora

Mer information

Skapat

2017-10-07