Sideband Separating SIS Mixer with On-Substrate LO-Injection Circuitry
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Vessen Vassilev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Raquel Monje

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Igor Lapkin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Proceedings of the 16th International Symposium on Space Terahertz Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, May 2-4, 2005

1652-0769 (ISSN)

38-41

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05