Byggnaden som klimatsystem
Rapport, 2002

-

building

hvac

climatization

building sector

conditioning

Författare

Enno Abel

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik: VIN087:1 2002

Mer information

Skapat

2017-10-06