Developments in the Use of Passive Sampling Devices for Monitoring Pollutants in Water
Kapitel i bok, 2011

Passive samplers in environmental monitoring

Device miniaturization

Calibration techniques

Författare

Graham A. Mills

University of Portsmouth

R. Aguilar-Martínez

Universidad Complutense de Madrid

Richard Greenwood

University of Portsmouth

Ian J. Allan

Norsk institutt for vannforskning

J. Brümmer

University of Portsmouth

Jesper Knutsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Branislav Vrana

Masarykova Univerzita

Handbook of Sample Preparation

341-363
9780470099346 (ISBN)

Ämneskategorier

Marin teknik

DOI

10.1002/9780813823621.ch19

ISBN

9780470099346

Mer information

Skapat

2017-10-07