Measuring the World | Die Vermessung der Welt
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Ulf Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Mathematical Intelligencer

0343-6993 (ISSN)

Vol. 32 3 53-55

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s00283-009-9108-0

Mer information

Skapat

2017-10-07