Building collaborative network relationships: The case of a corporate spin-off in the medical technology industry
Kapitel i bok, 2013

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

How Entrepreneurs do What they do: Case Studies in Knowledge Intensive Entrepreneurship

146-158
9781781005491 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.4337/9781781005507.00021

ISBN

9781781005491

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09