Den(o)hållbara förpackningen
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

förpackningar kulturarv

Redaktör

Karin Wagner

Göteborgs universitet

Lasse Brunnström

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Genusstudier

Design

Livsmedelsteknik

Konstvetenskap

ISBN

978-91-85581-86-3

Mer information

Skapat

2017-10-10