Den ”gröna” mjölken introduceras och kommuniceras
Kapitel i bok, 2015

Författare

Karin Wagner

Göteborgs universitet

Den (o)hållbara förpackningen, (red) Lasse Brunnström och Karin Wagner

126-141

Ämneskategorier

Konstvetenskap

ISBN

978-91-85581-86-3

Mer information

Skapat

2017-10-10