Utmaningar för den visuella kommunikationen
Kapitel i bok, 2015

förväxlingsrisk läkemedelsförpackningar

Författare

Karin Wagner

Göteborgs universitet

Den (o)hållbara förpackningen, (red) Lasse Brunnström och Karin Wagner

266-283
978-91-85581-86-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Konstvetenskap

ISBN

978-91-85581-86-3

Mer information

Skapat

2017-10-10