Detecting water transport through lipid membranes on a millisecond level using microfluidics and fluorescent dyes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Gabriel Ohlsson

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Seyed Tabaei

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

Magnus Brändén

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

J. O. Tegenfeldt

Göteborgs universitet

Fredrik Höök

Chalmers, Teknisk fysik, Biologisk fysik

European Cells and Materials

1473-2262 (ISSN)

Vol. 20 suppl. 3 191-191

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06