Detection and characterization of nanoparticles in complex sample matrices
Paper i proceeding, 2010

Författare

Martin Hassellöv

Göteborgs universitet

Jani Tuoriniemi

Göteborgs universitet

Stefan Gustafsson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

SuMo Biomaterials

European Cells and Materials

1473-2262 (ISSN)

Vol. 21 4-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Nanoteknik