Names for free: polymorphic views of names and binders
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Jean-Philippe Bernardy

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Nicolas Pouillard

IT-Universitetet i Kobenhavn

ACM SIGPLAN Notices

1523-2867 (ISSN)

Vol. 48 12 13-24

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-14