Extreme non-linear wave forces on a monopile in shallow water
Paper i proceeding, 2003

Författare

Jenny Trumars

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Johan Jonsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Institutionen för hållfasthetslära

Lars Bergdahl

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

OMAE Offshore Mechanics and Arctic Engineering

Vol. 22

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07