From criminality to creativity: How studies of surfer subcultures reinvented invention
Kapitel i bok, 2015

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

The Social Science of Sport: A Critical Analysis

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

Socialt arbete

ISBN

978-1-13-890067-7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13