Strengthening of Concrete Structures with Advanced Composite Materials - Prospects and problems
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

FRP

Structures

strengthening

Redaktör

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Vitauts Tamuzs

Journal of Materials in Civil Engineering

0899-1561 (ISSN)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06