Vikten av rätt mått
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

stadsliv

stadsbyggnad

täthet

närhet

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2015 03 4-

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Annan naturvetenskap