Vikten av rätt mått
Artikel i övrig tidskrift, 2015

stadsliv

stadsbyggnad

täthet

närhet

Författare

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

Vol. 2015 03 4-

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08