Vetenskapliga tidskrifter och framtida publicering
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Teknik

publicering

vetenskap

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Institutionen för husbyggnadsteknik

SULF Universitetsläraren

18-19

Ämneskategorier

Miljöanalys och bygginformationsteknik