Diffeomorphic density matching by optimal information transport
Preprint, 2015

Författare

Martin Bauer

Sarang Joshi

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Geometri

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07