Microbial community structure of nitritation-anammox biofilms at main stream conditions
Övrigt konferensbidrag, 2015

high throughput sequencing

FISH

nitritation-anammox

Community structure

Författare

Frank Persson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Carolina Suarez

Göteborgs universitet

Malte Hermansson

Göteborgs universitet

Elzbieta Plaza

Razia Sultana

David Gustavsson

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Proceedings of the conference: IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: moving innovation into practice

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Mikrobiologi

Vattenbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07