Co-producing knowledge for sustainable urban futures
Kapitel i bok, 2015

Författare

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur

Co-producing knowledge for sustainable cities: Joining forces for change.

1-22

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4324/9781315748030

ISBN

978-1-138-81361-8

Mer information

Skapat

2017-10-07