Wireless charging using a resonant auxiliary winding
Rapport, 2015

Induktiv energiöverföring

Författare

Mikael C D Alatalo

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report - Department of Energy and Environment, Division of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07